Medycyna pracy
Badania uczniów / studentów

ABBMed - Badania uczniów / studentów

Przeprowadzamy badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2019r, (Dz. U. z 2019r., poz. 1651). 

Podstawą do przyjęcia na badanie lekarskie jest przedłożenie oryginału skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną.

Skierowanie winno zawierać:

W skierowaniu konieczne jest wskazanie czy badana osoba jest:

Icon

Masz pytania? Zadzwoń do nas!
Z chęcią pomożemy!

Tel: 516 221 110